תהליכי עבודה | Workflows

גוזלים
גוזלים

1957 ,נחושת רקועה Fledglings, 1957, embossed copper

גוזלים קוראים
גוזלים קוראים

עט לבד ועיפרון על נייר Fledglings, 1957, felt pen & pencil on paper

איש שרוע
איש שרוע

צבעי מים ודיו, שנות ה-70 Man Reclining, 1970's, ink ans watercolors

גוזלים
גוזלים

1957 ,נחושת רקועה Fledglings, 1957, embossed copper

1/36