עולם פנימי | Inner world

Angels |מלאכים 
מלאך
מלאך

שנות ה 50, ברונזה Angel, 50's, bronze

דמות מרחפת
דמות מרחפת

1956, עץ ומוט מתכת Hovering Figure, 1956, wood and metal rod

מלאך
מלאך

שנות ה 50, ברזל Angel, 50's, iron

מלאך
מלאך

שנות ה 50, ברונזה Angel, 50's, bronze

1/4