דיוקנאות | Portraits

מסכה גרטרוד קראוס
מסכה גרטרוד קראוס

1945, בטון Mask Gertrud Krauss, 1945, concrete

אידה צורית-מגד
אידה צורית-מגד

שנות ה 50, ברונזה Ida Tzurit-Megged, 50's, bronze

הנשיא הראשון חיים ויצמן
הנשיא הראשון חיים ויצמן

1979, ברונזה First President of Israel, Chaim Weizmann, 1979, bronze

מסכה גרטרוד קראוס
מסכה גרטרוד קראוס

1945, בטון Mask Gertrud Krauss, 1945, concrete

1/7