להוציא את הסקיצות לפסלים, קיימת הפרדה ברורה בין הפסלים וציורי הנייר שלו. בעוד שהפסלים היו פרי של מחשבה קונסטרוקטיבית, מבוססת על תפיסת מרחב מופלאה, ציוריו ורישומיו נתנו ביטוי לצד האחר, המופנם של אישיותו. צד יצרי, המסרב לקבל חוקים או איסורים. ציוריו הרבים היו מעין יומן אישי.

רות צרפתי, "משה שטרנשוס: שפע מהמם", מתוך "מאזנים" ירחון לספרות 1994

 

 

Except the sketches for sculptures, there is a clear separation between sculptures and drawings on paper. Whereas the statues were the product of constructive thought, based on his wonderful space perception, his drawings  and painting gave expression to his other side, to the introverted personality,  and his passionate side ,which refused to accept rules or restrictions. Many of his paintings were like a personal diary.

Ruth Zarfati, "Moshe Sterenshuss: Overwhelming Abundance", "Moznaim" magazine for literature in 1994