מבוא לציור | Introduction to Painting

"דומה שכל פיסת נייר שהזדמנה לידיו חייבה את שטרנשוס לפעולה. הוא רשם,שרבט הוסיף ותיקן מבלי משים, לעיתים על נייר מכתבים,עיתונים ואפילו על ציוריה של בתו חגית, כאילו העדיף נייר "מנוסה" וטבוע - עקבות על פני הדף הלבן והריק. לרבים מהרישומים אופי שרבוטי, וחלקם מעובדים יותר. הם נעשו בכל אמצעי הרישום המוכרים, ושטרנשוס אף יצר אמצעי רישום משלו.

בדומה לפסלים נסובים גם הרישומים של שטרנשוס על דמות האדם והחיה...אבל למרות הזיקה הנושאית בין רישומיו לפסליו, האופן שונה בתכלית. ברבים מן הרישומים ישנה תחושה של עלילה - מעין סיפור שסיפר לעצמו בלבד; הסיפור נותר עלום גם כשמופיע בו טקסט שכתב שטרנשוס בכתב לא קריא (במכוון?) לקבוצת רישומים אחת שימש התנ"ך מקור ספרותי מוצהר - אך הרישומים שעשה בהקשרו אינם איוריים באופיים...מפתיעה ביותר בכמות ובאופי היא קבוצת הרישומים הארוטיים, המהווים תשתית מאירת עיניים לדימוי הזוגות הרבים יחסית ביצירתו הפיסולית של שטרנשוס."

 

מתוך מבוא לספר  "משה שטרנשוס: נפחים וקווים" (הוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות, מרץ-יוני 2001), שכתבה אירית אדר, אוצרת התערוכה

 

"משה שטרנשוס, שהיה ידוע בעיקר כפסל, היה גם רשם מעולה. אין להבין אותו כפסל בלי להתייחס אל ציוריו ורישומיו (להוציא את רישומי ההכנה לפסלים) ציורים שנתנו ביטוי לצד האחר שלו, הצד המופנם, היצרי. ציוריו הרבים היו מעין יומן אישי אינטימי, שרק מעטים זכו לראותו".

 

מתוך פרק "זיכרונות" שכתבה רות צרפתי לספרה של אירית אדר, "משה שטרנשוס: נפחים וקווים"(הוצאת מוזיאון תל אביב לאמנות, מרץ-יוני 2001)

"It is as if every piece of paper that came into Sterenshuss's hands compelled him to action. He drew, scribbled, made corrections or additions without thinking, on letter paper, newspapers, and even on his daughter Hagit's drawings, as though he preferred "experienced" and track-marked paper to a blank white page. Many of his drawings have a scribble-like character, and some of them are more worked on. They were done with all the known means of drawing, and Sterenshuss even created means of drawing of his own.

Like the sculptures, Sterenshuss's drawings also revolve around human and animal figures. But despite the thematic affinity between his drawings and his sculptures, the manner is essentially different. In many of his drawings there is a sense of nerrative - a kind of story that he told only to himself; the story remains unknown even when the drawing includes a (deliberatly?) illigible hand written text. In one group of drawings the Hebrew Bible served as a declared literary source - these drawings however, are not illustrative in character.

Most surprising both in quantity and character is the group of erotic drawings, which constitutes an illuminating basis for the relatively many images of couples in Sterenshuss's sculptural oeuvre."

 

From the introduction of the book "Moshe Sterenshuss: Volumes and Lines (Irith Hadar, Tel Aviv Museum of Art, 2001) 

 

"Moshe Sterenshuss, who was known mainly as a sculptor, was also an excellent draftsman. He cannot be understood as a sculptor without relating to his paintings and drawings. His paintings and drawings - apart from the preliminary drawings for the sculptures - gave expression to his other side - the introverted, libidinous side. His numerous paintings were kind of intimate personal diary, which very few were privileged to see."

 

From the chapter "Memories" by Ruth Zarfati - Sternshuss, from the book "Moshe Sterenshuss: Volumes and lines (Irith Hadar, Tel Aviv Museum of Art, 2001)