"בעיית הפיסול היא אחת הבעיות הקשות והבלתי מובנות ביותר אצלנו; הארץ אין לה מסורת פיסולית והעם לא התעניין בזה מסיבות דוגמטיות. שטח אמנות זה, תפארת עמי התרבות, איננו בנמצא אצלינו...כעת אנחנו מעמידים את צעדינו הראשונים...באשר לפיסול שלנו, אין הפסל צריך לשמש את הנושא בתורת אילוסטרציה פלסטית...הפסל צריך להיות גוש משפיע, כדוגמת הסלע בתוך חיק הטבע, אך סלע המכוון למלא מקום בחלל..."

משה שטרנשוס, מתוך גליון העשור של "גזית", 1942 

"The problem of sculpture in Israel is one of the most difficult and most incomprehensible problem for us; our country has no tradition of sculpture and the Jewish people were not interested in that for dogmatic reasons. This art tradition, the glory of civilized nations,was not available for us...Now we are taking our first step...As for the sculpture, the statue should not be used as a plastic illustration...The statue should have an impact, like a solid rock in the nature, but the rock should be directed to fill up a space..."

Moshe Sterenshuss, "Gazit", 1942