גבר, אישה | Man, Woman

נערה וירח
נערה וירח

1955 , עץ A girl and a moon, 1955, wood

נערה
נערה

1957 ,עץ A girl, 1957, wood

שתי נשים
שתי נשים

שנות ה60, עץ Two women, 60s, wood

נערה וירח
נערה וירח

1955 , עץ A girl and a moon, 1955, wood

1/16