חיות | Animals

אשה ושני חתולים
אשה ושני חתולים

דיו וצבעי מים A Woman and Two Cats, ink and water colors

חתול רוכב על כלב
חתול רוכב על כלב

דיו וצבעי מים Cat Riding a Dog, ink and water colors

שאגה
שאגה

דיו Roar, ink

אשה ושני חתולים
אשה ושני חתולים

דיו וצבעי מים A Woman and Two Cats, ink and water colors

1/22