עולם פנימי | Inner World

 Angels & Demons | מלאכים ושדים
מלאכית
מלאכית

דיו במכחול על נייר Angel, ink on paper

יד אלוהים
יד אלוהים

דיו וצבעי גואש Hand of God, ink and gouache

מלאכים ויצור מכונף
מלאכים ויצור מכונף

דיו וצבעי גואש Angels and Winged-Creature, ink and gouache

מלאכית
מלאכית

דיו במכחול על נייר Angel, ink on paper

1/20
  The New Testament | הברית החדשה
מריה אוחזת בישו
מריה אוחזת בישו

עט לבד Maria holding Jesus, felt pen

מריה וישו התינוק
מריה וישו התינוק

עט לבד Maria and baby Jesus, felt pen

מריה בוכה על ישו
מריה בוכה על ישו

דיו Maria cries over Jesus, ink

מריה אוחזת בישו
מריה אוחזת בישו

עט לבד Maria holding Jesus, felt pen

1/9