"כבן-צבי וכפריבר, כן נתנסה גם שטרנשוס בכור ההיתוך של "בצלאל", ועשה בו שלש שנים בציור, פיסול ומעשה-מקשה. אולם לארבע שנות שהותו בפאריס הייתה השפעה מכרעת על דרכו באמנות: הוא החליט להתרכז בפיסול בלבד...שטרנשוס היה מי שנוהגים לציין בשם פסל ריאליסטי...והנה חל משבר באופי יצירתו. הוא התחיל "מקציע" את צורותיהן העגולות של יצירותיו. השוקיים, הירכיים, הכתפיים הראש - החלו מתרחקים מ"העגלתם" הטבעית ונעשו "מרובעים". אולם זה לא היה אלא שלב בדרך התקרבותו של שטרנשוס אל הפיסול האבסטראקטי".

ד"ר ח. גמזו "ציור ופיסול בישראל - האמנות הפלסטית מתקופת "בצלאל" ועד עתה", "אשכול" הוצאת ספרים. תשי"א, תל אביב

שטרנשוס בלימודיו ב"בצלאל" עם פרופ' בוריס שץ
Sterenshuss during his studies at "Bezalel" with Prof. Boris Schatz

שטרנשוס עם חברים בפריז                      Sterenshuss with friends in Paris

שטרנשוס ותלמידיו ב"סטודיה"  "Sterenshuss with his students at "Studia

שטרנשוס בלימודיו ב"בצלאל" "Sterenshuss during his studies at "Bezalel

Like Ben-Zvi and Priver, Sterenshuss has passed through the melting-pot of Bezalel, where he engaged for three years in the study of painting, drawing and sculpture. However, the four years that he spent in Paris have had a decisive influence on his artistic course. It was there that he decided to devote himself exclusively to sculpture...Sterenshuss was what is customarily described as a realistic sculptor...In due course, however, a crisis set in his work. He began to "edge" the rounded forms of his work. The hips, the thighs, the shoulders, the head, began to lose their natural roundness and became "cubical"; yet this was only a stage on Sterenshuss' road to abstraction.

Dr. H. Gamzu, Painting and Sculpture in Israel, The Plastic Arts from the "Bezalel" period to the present day. Eshcol publishers, 1951.