הדפסים | Printmaking

זוג כאחד
זוג כאחד

חיתוך עץ וגואש Couple as One, wood cut and gouache

מסקין
מסקין

חיתוך עץ Meskin, wood cut

משה ולוחות הברית
משה ולוחות הברית

ליטוגרפיה Moses and the Tablets, lithography

זוג כאחד
זוג כאחד

חיתוך עץ וגואש Couple as One, wood cut and gouache

1/12